Ένα 20% των παιδιών πιθανώς θα εμφανίσει κάποια από τις γνωστές διαταραχές, με βάση το CDC (Η.Π.Α.

Είναι συχνή η παρουσίαση κάποιας διαταραχής στον παιδικό πληθυσμό;

Τα παρακάτω ποσοστά είναι μια εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένη στατιστική.
Εάν συνυπολογιστούν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι περίπου ένα 20% των παιδιών, ίσως εμφανίσουν κάποια από τις παρακάτω διαταραχές:

Διαφημίσεις

Οι εκτιμήσεις για την επικρατούσα συχνότητα κοινών διαταραχών παιδικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC):

  • Διαταραχές φάσματος αυτισμού / Autism (ΔΦΑ): Περίπου 1 στα 54 παιδιά (1,85%)
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας, Adhd (ΔΕΠ/Υ): Περίπου 6,1 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 2-17 ετών (9,4%)
  • Διαταραχές άγχους: Περίπου 4,4 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 3-17 ετών (7,1%)
  • Κατάθλιψη: Περίπου 1,9 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 3-17 ετών (3,2%)
  • Διαταραχή συμπεριφοράς: Περίπου 1-4% των παιδιών και εφήβων
  • Διαταραχή αντιδραστικού συναντητικού τύπου / Oppositional Defiant Disorder (ΔΑΣΤ): Περίπου 1-16% των παιδιών και εφήβων
  • Σύνδρομο Tourette: Περίπου 1 στα 162 παιδιά ηλικίας 6-17 ετών (0,62%)

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να διαφέρουν σε άλλες χώρες ή περιοχές. Επιπλέον, η ακριβής εμφάνιση αυτών των διαταραχών μπορεί να εξαρτάται από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και τις μεθόδους. parents.org.gr