Πρόσκληση Επιμελητηρίου Κορινθίας στις εργασίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην Κόρινθο 5 και 6 Ιουλίου.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Διευρυμένης Συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), η οποία θα λάβει χώρα στην Κόρινθο στις 5 και 6 Ιουλίου 2024. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ιωάννης Μασούτης, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, σας προσκαλούν να παραστείτε στις εργασίες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, με τη συμμετοχή των Προέδρων και των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 18:00 και θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί.

Το πρόγραμμα εργασιών της Παρασκευής 5 Ιουλίου περιλαμβάνει την κεντρική τοποθέτηση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Ιωάννη Μασούτη με θέσμα: «Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, οι παρεμβάσεις της ΚΕΕΕ για την ενίσχυσή τους και ο ρόλος των περιφερειακών Επιμελητηρίων, όπως της Κορίνθου, για την ορθή κατανομή των πόρων σε όλες τις μορφές τους». Επίσης, περιλαμβάνει την τοποθέτηση του Προέδρου Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Παναγιώτη Λουζιώτη με θέμα η «Ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο – Ο ρόλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας».  Η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στις στρατηγικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην περιοχή, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο το Επιμελητήριο Κορινθίας μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξή τους μέσω παροχής συμβουλών, δικτύωσης και πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, θα υπάρξει συζήτηση για τη συνεργασία με άλλους περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου θα συζητηθεί το κρίσιμο θέμα της “Ενεργειακής Μετάβασης των Επιχειρήσεων” καθώς και τα προγράμματα χρηματοδότησης από διακεκριμένους ομιλητές ειδικούς σε ζητήματα ενέργειας. Στο πάνελ θα συμμετέχει μεταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Καθηγητής κ. Ιωάννης Μανιάτης Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ενέργειας που υλοποιεί το Επιμελητήριο Κορινθίας Audit-To-Measure και BETTED.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει μεγάλη τιμή για εμάς!