Στη θάλασσα.. η λάμψη είναι προϊόν της βιοφωταύγειας.

Συγκεκριμένα το το Noctiluca scintillans, ένα ειδος πλαγκτόν, εκπέμπει φως για να «τρομάξει» τους θηρευτές του!

Ψηλά.. ο έναστρος ουρανός!

spaceiscool.gr

Πηγή:Petr Horálek,Ινστιτούτο Φυσικής στην Opava, Sovena Jani / APOD

Related Posts