Συμβουλές για την μείωση της σπατάλης των τροφίμων δίνει ο Ε.Φ.Ε.Τ με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να διαχειρίζονται και να επιλέγουν σωστές ποσότητες τροφίμων για την οικογένειά τους.