Μετά από πολλαπλές καταγγελίες Καταναλωτών αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου και της κεντρικής του διοίκησης και δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρεμβήκαμε προς τον υπουργό ενέργειας, τον ΔΕΔΔΗΕ και την ρυθμιστική αρχή ενέργειας για τα εξής:

  1. Σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας των Καταναλωτών, ο ΔΕΔΔΗΕ εισπράττει σε κάθε λογαριασμό πού εκδίδεται τέλη για την λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώθηκε και όλες τις εν γένει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποστολή του. Τα τέλη αυτά καλύπτουν κάθε δαπάνη του.
  2. Τα τέλη αυτά είναι πολύ μεγάλου ύψους σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση που επικρατεί την τελευταία δεκαετία στην χώρα μας και επιβαρύνουν σοβαρά τον κάθε λογαριασμό ρεύματος.
  3. Ταυτόχρονα, ο καταναλωτής που καταβάλλει τα παραπάνω τέλη περιμένει από τον ΔΕΔΔΗΕ και όσους τον εποπτεύουν, να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2251/1994 όπως ισχύει.
  4. Όπως όμως προκύπτει από τις καταγγελίες, τα ρεπορτάζ και την σιωπή του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ επιβαρύνουν τους καταναλωτές με ικανότατα πόσα μέσω του τεχνάσματος της χρεώσεως των κλήσεων προς το κεντρικό τηλεφωνικό του κέντρο 11500 είτε για αναγγελία βλαβών, είτε για καταχώρηση μέτρησης.
  5. Οι χρεώσεις αυτές είναι υπέρογκες και επιβαρύνουν υπέρμετρα τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι νόμιμες, καθόσον τα τέλη που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω των λογαριασμών ρεύματος καλύπτουν και τις αναγγελίες βλαβών και τις λοιπές παροχές του.
  6. Περαιτέρω, η ομολογουμένως παράλογη και αντιπαραγωγική πρακτική του ΔΕΔΔΗΕ να μην ανακοινώνει τα τηλέφωνα των κατά τόπους κέντρο αναγγελίας βλαβών, δεν επιτρέπει την ομαλή και άμεση αποκατάσταση των βλαβών ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει οικονομικά χωρίς εύλογο λόγο τους καταναλωτές που προστρέχουν στις υπηρεσίες του (μονοπωλιακές).
  7. Κατά ταύτα,  καλείται ο  ΔΕΔΔΗΕ και αυτοί που τον εποπτεύουν, μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, να συμμορφωθεί με το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τους καταναλωτές, να υπέρμετρες χρεώσεις, να παρέχει δωρεάν τις τηλεφωνικές του υπηρεσίες, να ενεργοποιήσει εκ νέου τα τηλεφωνικά κέντρα στα κατά τόπους κέντρα αναγγελίας βλαβών σε νόμους και περιφέρειες καθ΄όλο  το εικοσιτετράωρο και να ανακοινώσει σε κάθε νομό τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο θα γίνεται η αναγγελία των καταμετρήσεων ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε καταναλωτή δωρεάν.
  8. Σε αντίθετη περίπτωση, με λύπη μας, θα κινηθούμε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας ως Ένωση Καταναλωτών πιστοποιημένη και με αριθμό μελών που ξεπερνά τα 530.