Μεγάλα ζητήματα έχουν προκύψει ως προς την πιστοποίηση της αναπηρίας, λόγω του ότι τα ΚΕ.Π.Α. δεν λειτουργούν εξαιτίας της πανδημίας. Οι άνθρωποι με αναπηρία υφίστανται δυστυχώς τις συνέπειες, είτε είναι η πρώτη φορά που εξετάζονται είτε η στιγμή της επανεξέτασής τους.

Τουλάχιστον για το ζήτημα αυτό, έχουν προβλεφθεί παρατάσεις και η καταβολή των επιδομάτων συνεχίζεται μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Είναι όμως η ώρα να συζητήσουμε την περίπτωση της εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέτασης των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού εντός του περιορισμένου χώρου αναμονής του ΚΕ.Π.Α. όπου συνωστίζονται άνθρωποι με αδύναμο συνήθως ανοσοποιητικό σύστημα. Άλλωστε η φυσική παρουσία του εξεταζόμενου δεν προσφέρει τίποτα στην διαδικασία εκτίμησης του ποσοστού αναπηρίας.

Είναι γεγονός πως η υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. δεν έχει το χρονικό περιθώριο και ουσιαστικά δεν πραγματοποιεί καμιά ιατρική εξέταση αλλά καταλήγει στο αποτέλεσμα εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας, αποκλειστικά και μόνο βάσει των στοιχείων του εισηγητικού φακέλου και των εσωκλειόμενων ιατρικών εξετάσεων που προσκομίζει ο εξεταζόμενος.

Παναγιώτης Αλεξανδράκης -Δικηγόρος