Μαρίνα στην Κόρινθο δεν είδαμε

-Μαρίνα στον Κόρφο δεν είδαμε

-Δεύτερη πλωτή εξέδρα στον Κόρφο δεν είδαμε

-Εκβάθυνση του λιμανιού της Κορίνθου δεν έγινε

-Οι υπάρχουσες μελέτες συμπληρωματικής Λιθορριπής του λιμενοβραχίονα, κάλυψης των υπόσκαφων του λιμανιού και πεζοδρόμησης της οδού Αγίου Νικολάου 800.000€ δεν εκτελέστηκαν

-Στήριξη του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Άσσου που κινδυνεύει δεν είδαμε

-Λιμενικό Κτίριο εντός του λιμένα δεν έγινε.

Δύο χρόνια Δημοτικής Αρχής Νανόπουλου δεν έγινε απολύτως τίποτα στο τομέα αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο.

                Νίκος Σταυρέλης – ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

streetlife.gr