Με 43 νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό θα ενισχυθεί το Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά και οι υπόλοιπες δομές υγείας του νομού Κορινθίας. Στο πλάνο των υπεύθυνων υγείας και πολιτείας είναι να ακολουθήσει και άλλη ενίσχυση το άμεσο χρονικό διάστημα.

Κίνηση σαφώς απαραίτητη για το Νοσοκομείο Κορίνθου που ο ρόλος του είναι σημαντικός λόγο της σημαντικής θέσης που βρίσκεται, αλλά των ελλείψεων σε στελεχιακό δυναμικό.

Η διασφάλιση της δημόσιας Υγείας πρέπει να αποτελεί συνεχές ζητούμενο σε κάθε εποχή και όχι μόνο σε περιόδους δύσκολες όπως αυτή της πανδημίας λόγο του covid-19.

.